Moje výšivky

01.01.2010 22:07

 Doplnená kategória s ukážkami mojej práce od fotografie až po hotový obraz....